holizm

Holizm, marka osobista i wizerunek

Budowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i życiem prywatnym to duże wyzwanie dzisiejszych czasów. Jeszcze większym wyzwaniem wydaje się być znalezienie SWOJEGO JA pośród oczekiwań jakie stawiamy sobie same, stawia nam rodzina, otoczenie prywatne czy praca. Na odkryciu siebie i zachowaniu balansu pomiędzy tym kim jesteśmy a kim byśmy chciały być skupiła się podczas swoich 3 prelekcji Joanna Loewe – współtwórczyni konceptu Szkoły Rodzenia Biznesu WICCI Poland-India i założycielka marki Loewe Lifestyle (IG: Loewe – Fashion&Lifestyle).

Wychodząc szeroko od holistycznego podejścia do życia jako wyzwalacza potencjału umożliwiającego osiąganie ważnych celów, zatrzymując się na kreowaniu marki osobistej jako wyznaczniku “Twojej obietnicy” oraz kończąc na komunikowaniu poprzez wizerunek i styl na każdym poziomie przyjrzeć się należy trzem JA: 1) JA realnemu – temu kim jesteśmy; 2) JA idealnemu – temu jakie chciałybyśmy być; 3) JA powinnościowemu – temu jakie powinnyśmy być, wyglądać w związku z oczekiwaniami innych.

Uświadomienie sobie co wchodzi w skład naszych JA oraz zachowanie proporcji pomiędzy nimi pozwala na obranie własnej, świadomej drogi zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. To, co ważne, to zachowanie we wszystkich aspektach życia spójności i autentyczności.

Zgodnie z podejściem holistycznym (od gr. holos – całość) wszelkie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie można wywnioskować na podstawie wiedzy o prawidłowościach rządzących ich składnikami. Całości nie da się sprowadzić do sumy jej składników. Oznacza to, że jesteśmy jako jednostki osadzeni w kilku przenikających się perspektywach, które opisuje mówiąc o rozwoju i coachingu globalnym twórca interdyscyplinarnego i zintegrowanego podejścia w przezwyciężaniu wyzwań stojących przed nami w naszym życiu – Philippe Rosinski.

Te perspektywy to: 1) Perspektywa fizyczna (zdrowie i sprawność fizyczna), 2) Perspektywa menadżerska (produktywność i rezultaty), 3) Perspektywa polityczna (moc i służba), 4) Perspektywa psychologiczna (emocjonalność i relacje), 5) Perspektywa kulturowa (różnorodność i kreatywność), 6) Perspektywa duchowa (znaczenie i jedność).

Poprzez pracę nad sobą na polach konkretnych perspektyw jesteśmy w stanie zdefiniować właściwie swoje JA i wyznaczyć obszary priorytetowe a porzucić nieefektywne albo takie, które nie są zgodne z nami. Każdą z perspektyw można rozłożyć na czynniki pierwsze, jednak nawet one powinny być rozpatrywane z zaangażowaniem innych perspektyw, zgodnie z nurtem holistycznym. Przykładowo EFEKTYWNOŚĆ (składnik perspektywy menadżerskiej) oznaczająca najlepsze wykorzystanie swoich aktualnych zasobów i osiągnięcie możliwie dobrego wyniku z wykorzystaniem tych zasobów, albo osiągnięcie określonego celu minimalnym poziomem zasobów rozpatrywana być może w 4 kategoriach: 1) Efektywność osobista 1.0 – Efektywność oparta na organizacji: dobre zarządzanie czasem i własną energią, skuteczny wybór priorytetów;

2) Efektywność osobista 2.0 – Rozwój kompetencji i budowanie ekspertyzy. Oparta na kompetencjach; budowanie wiedzy i doświadczenia, rozwój pożądanych cech osobowych, umiejętność pracy z priorytetami (angażująca perspektywę psychologiczną, kulturową, polityczną); 3) Efektywność osobista 3.0 – Oparta na inteligencji emocjonalnej i społecznej, samoświadomość, samorealizacja, umiejętność inspirowania i angażowania innych (angażująca perspektywę psychologiczną, duchową); 4) Efektywność osobista 4.0 – ujęcie dynamiczne Oparta na antykruchości – ciągły rozwój osobisty, wychodzenie poza strefę komfortu, ucieczka od pułapki doświadczenia i sukcesu.

W swoje działania i rozważania o własnym JA warto wpleść nutę psychologii pozytywnej bowiem pozytywne mocje rozwijają i budują dostęp do osobistych kompetencji, a człowiek podejmujący decyzję w szczęściu podnosi swoją efektywność nawet powyżej 40%. Cokolwiek robisz, działaj rozważnie, dostrzegając nowe rzeczy, nadawaj chwili sens, a będziesz odnosić sukcesy.

Za zdefiniowaniem własnego JA spójnego w życiu i biznesie idzie wykreowanie marki osobistej, która przy prowadzeniu własnej działalności jest istotnym wyróżnikiem na rynku. Pierwszym elementem, definiującym poziom marki osobistej jest to, jak ludzie Cię postrzegają. Drugi poziom definiujący markę osobistą to jest to, co odróżnia Cię od innych ludzi.

Czy prawdą jest jak twierdził Charles Hotron Cooley, że “nie jestem tym, kim myślę, że jestem, ani tym, kim inni myślą, że jestem. Jestem tym, kim ja myślę, że inni myślą, że jestem”?

Budowanie marki osobistej jest świadomym, konsekwentnym i wewnętrznie spójnym procesem, który daje możliwość rozwoju i pozytywnego wyróżnienia się na tle innych. Wizerunek czy image od marki osobistej mogą różnić się znacząco. Image to wizerunek mojej osoby w głowie odbiorcy, marka to to, co chcę pokazać, co świadomie kreuję – mam wpływ na to, jak widzi mnie odbiorca. W świecie idealnym odbiorca widzi mnie tak, jak chce mu się pokazać i jest to spójne z moim JA. W odpowiednim przekazie marki osobistej ważną rolę pełni styl rozumiany jako stan umysłu i wyrażania siebie. Ubieraj się tak, aby podobać się sobie a nie innym, nie ulegaj modowym dyktatom. Korzystaj z pomysłów, które\ są spójne z Tobą, Twoim stylem życia.

Na każdym poziomie, stylu, wizerunku, marki osobistej, swojego JA: 1) Bądź autentyczna, 2) Bądź spójna, 3) Wyróżniaj się z tłumu, 4) Znajdź niszę, w której chciałabyś się rozwijać i nie bój się eksperymentować, 5) Znajdź swoja pasję, czerp przyjemność z tego co robisz, 6) Nie trać czasu, 7) Traktuj życie jako proces ciągłego uczenia się, 8) Otaczaj się ludźmi mądrzejszymi od siebie, 9) Nie obawiaj się zmian, 10) Nigdy się nie poddawaj,

11) Doceniaj siebie, 12) Pomagaj innym, pracuj dla lokalnej społeczności, 13) Wyrażaj swoje myśli w prosty sposób, 14) Rozwijaj kreatywność, 15) Troszcz się o własne zdrowie, 16) Koncentruj uwagę.

I pamiętaj – „Dzień najbardziej stracony to dzień, w którym się nie śmiejesz” Edward E. Cummmings.

Maja Pyszkowska/Joanna Loewe

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *